אודות

חברת SRVORCAL מפתחת בימים אילו מערכת טפסיים אינטרנטים הפועלים על ידי בסיס נתונים

MY SQL server שמהוים חלק בלתי ניפרד מאירגון מקבץ קבציים השמורים בענן ועוזרים לשליפת 

נתונים מהירה דרך האינטרנט ומערכת מידע ON LINE